Умова завдання:

1Б.
Знайди період функції  f(x)=4cos5x.
Відповідь: T=iπi (дріб не скорочувати)