Умова завдання:

2Б.
Періодична функція визначена для всіх дійсних чисел. Її період дорівнює\(2\) і \(f(1) = 5\). Знайди значення виразу 9f(7)5f(3)
Відповідь: