Умова завдання:

1Б.
Обчисли значення виразу sinx2+cosx2+2,7, якщо cosx=511, x3π2;2π.
 
(Відповідь округли до десятих)
  
Відповідь: