Умова завдання:

1Б.
У послідовності кожний наступний член дорівнює сумі двох попередніх:2,3,5,8,13,... .
Дванадцятий член цієї послідовності дорівнює: