Умова завдання:

4Б.

Розв'яжи рівняння:

sinx+sin2x+sin3x+...+sinnx+...=7.

Відповідай на питання:

1. Областю значення функції \ (y = sin x \) є відрізок (вибери один варіант відповіді):

 
2. У рішенні рівняння використовується формула (вибери один варіант відповіді):
 
3. Відповідь:
\(sin x=\)ii
x=1karcsinii+πk,k