Умова завдання:

1Б.
Знайди похідну даної функції y=3sinα+6ctgα2arccosα.