Умова завдання:

8Б.
Побудуй графік функції y=5x9+x2.
Відповідай на питання:
1. Область визначення функції (при необхідності нескінченність записуй як Б зі відповідним знаком):
\(D(f)=\)(;).
2. Графік заданої функції (вибери один варіант) .
3. Горизонтальною асимптотою графіка функції є пряма \(y=\).
4. Запиши  похідну заданої функції:
 
y=iixii+ixi+xi.
5. Запиши  стаціонарні точки:
x1,2=±
6.Запиши   точки екстремуму:
xmax=i
xmin=i
7. Вкажи проміжки монотонності функції:
Функція зростає, якщо xi;i.
Функція спадає, якщо xi;ii;i).