Умова завдання:

1Б.

Чи є вертикальна асимптота у графіка заданої функції y=g(x):

y=2x2+4?

Відповідь: