Умова завдання:

6Б.

Досліди функцію і побудуй її графік:

y=x3x

Дай відповіді на запитання:
1. Область визначення функції (при необхідності нескінченність записуй як Б з відповідним знаком):
\(D(f)=(\);.
2. Задана функція є (вибери один варіант):
3. Запиши стаціонарні та критичні точки, точки екстремуму:
xстаціонарна=i
xкритична=i
xi=i (запиши вид точки екстремума: мін або мах)
4. Функція спадає на проміжку: i;i.