Умова завдання:

2Б.

Найди в якій точці графіка функції \(y=f(x)\) дотична паралельна заданій прямій:

y=8+5xf(x)=x334x2+21x3.

Відповідь (при необхідності округли з точністю до десятих):

Дотична паралельна заданій прямій в точці з координатами (;).