Умова завдання:

2Б.

Закон руху точки по прямій задається формулою s(t)=7t2, де \(t\) — час (в секундах), \(s(t)\) —відхилення точки в момент часу \(t\) (в метрах) від початкового положення. Знайди швидкість і прискорення в момент часу \(t\), якщо: t=1,8 с. 

Відповідь:

\(v=\) \(м/с\)

\(a=\) м/с2

Для того щоб вирішувати завдання, необхідно зареєструватися.

Швидка реєстрація: