Умова завдання:

4Б.
Знайди інтервали монотонності функції f(x)=5+13x2x.
 
Інтервали зростання функції: ;iiii;
Інтервали спадання функції: ii;00;ii