Умова завдання:

4Б.

При яких значеннях параметра \(b\) функція y=2x36xспадає на відрізку b+7;b+9?

1. Відповідь: \(b=\)

2. У рішенні використовується наступна математична модель (впиши числа):

b+7ib+9i
bibi