Умова завдання:

2Б.

Визнач найбільше і найменше значення заданої функції на заданому відрізку без допомоги похідної: y=-5x4+7, 0;5.

Відповідь:
yнайб=i
yнайм=i