Умова завдання:

1Б.
Чи існує на числовому колі точка, абсциса якої дорівнює 2718?