Теорія:

Функція y=ctgx визначена при xπn,n, є непарною і періодичною з периодом π.
Міркуючи аналогічно як при побудові графіка функції \(y=tgx\), можна побудувати графік функції \(y=ctgx\).
Графік функції \(y=ctgx\), як і  графік функції \(y=tgx\), називають тангенсоїдою 
 
Головною гілкою графіка функції \(y=ctgx\) зазвичай називають гілку, укладену в смузі від \(x=0\) до \(x=\)π.
 
ctgx.png
Властивості функції y=ctgx
1. Областьвизначення - множина всіх дійсних чисел xπn,n
 
2. Множина значень - множина  всіх дійсних чисел
 
3. Функція y=ctgx періодична з періодом π
 
4. Функція y=ctgx непарна
 
5. Функція y=ctgx приймає:
- значення \(0\), при x=π2+πn,n;
- додатні значення на інтервалах πn;π2+πn,n;
- від'ємні значення на інтервалах π2+πn;πn,n.
 
6. Функція y=ctgx спадає на інтервалах πn;π+πn,n. 
 
Джерела: