Умова завдання:

5Б.
Підбери коефіцієнти \(a, b, c\) так, щоб на даному рисунку був зображений графік функції y=asinbx+c.
ris18.png
\(a =\)
\(b =\)
\(c =\)iπi
 
Визнач найбільше та найменше значення функції.
 
Найбільше значення функції
Найменше значення функції