Умова завдання:

8Б.
Які перетворення потрібно виконати над синусоїдою y=sinx, щоб побудувати графік функції y=5sin4x+π4?
 
Потрібно синусоїду y=sinx
1.  до осі
 з коефіцієнтом
2. від осі
 з коефіцієнтом
3. змістити уздовж осі абсцис на πi одиниці

Для того щоб вирішувати завдання, необхідно зареєструватися.

Швидка реєстрація: