Теорія:

Синус і косинус гострого кута прямокутного трикутника визначається так:
zīm.JPG
sinα=протилежний катетгіпотенузаsinα=accosα=прилеглий катетгіпотенузаcosα=bc
 
 
Яке відношення одиничне коло має до цих тригонометричних функцій?
 
Одиничне коло можна використовувати як інструмент для зчитування значень тригонометричних функцій. 
  
Значення синуса кута повороту читаються з осі \(Oy\).
  
rinkis (sinx) - Copy.jpg 
Значення косинуса кута повороту читаються з осі \(Ox\).
  
rinkis (sinx).jpg
Найчастіше одиничне коло використовується для визначення знака тригонометричної функції, числові значення зазвичай знаходяться в таблицях або обчислюються за допомогою калькулятора.
 
Знаки синуса в квадрантах
rinkis 3 - Copy.jpg
Знаки косинуса в квадрантах
rinkis 3 - Copy (2).jpg
 
Важливо вміти зчитувати з кола наступні значення синуса і косинуса:
 
          \(sin  0^{\circ}=0\)
          \(sin  90^{\circ}= 1\)
          \(sin  180^{\circ}= 0\)     
          \(sin  270^{\circ}=-1\)
          \(sin  360^{\circ}=0\)
rinkis - Copy - Copy.jpg
               \(cos  0^{\circ}=1\) 
               \(cos  90 ^{\circ}=0\)
               \(cos  180^{\circ}=-1\)
               \(cos  270 ^{\circ}=0\)
               \(cos  360^{\circ}=1\)
rinkis - Copy (2).jpg
  
Значення тригонометричних функцій, які потрібно знати напам'ять.
 
 
\(30^{\circ}\)  \(45^{\circ}\)
\(60^{\circ}\)
\(sin\)α122232
\(cos\)α322212
\(tg\)α33\(1\) 3