Умова завдання:

2Б.
Обчисли множину значень функції:
y=sin6xcos5x+cos6xsin5x8
 
y[  ; ]