Умова завдання:

2Б.
Знайти значення виразу arcsinsinπ3+arcsin(sinπ)+2,65
(Відповідь округли до десятих)