Умова завдання:

4Б.
В компанії 12 акціонерів, з них троє мають привілейовані акції. На збори акціонерів з'явилося 6 чоловік. Визнач  ймовірність того, що серед акціонерів, які з'явилися:

а) всі троє акціонерів з привілейованими акціями відсутні (відповідь укажи у вигляді скороченого дробу):
P(A)=ii
 
б) двоє присутні і один не з'явився (відповідь укажи у вигляді скороченого дробу):
P(B)=ii