Умова завдання:

3Б.
В екзаменаційні білети включено по \(2\) теоретичних питання і по \(1\) задачі. Всього складено 28 билетів. Обчисли ймовірність того, що вийнявши наугад білет, студент відповість на всі питання, якщо він підготував 51 теоретичних питань і 23 задачі.

Відповідь (спочатку запишіть у вигляді звичайного дробу, потім округли до сотих):
 
P=iii