Умова завдання:

2Б.
Імовірність хоча б однієї правильної відповіді при опитуванні викладачем чотирьох студентів дорівнює 0,9984Обчисли, ймовірність того, що навмання вибраний студент правильно відповість на поставлене запитання.
 
Відповідь (запиши у вигляді десяткового дробу):