Умова завдання:

4Б.

Проводилися серії з \(N\) випробувань з підкиданням деякої правильної трикутної призми, зробленої із сталі. Результати заносилися в таблицю:

Число випробувань \((N)\)
\(10\)
\(50\)
\(100\)
\(300\)
\(500\)
\(1000\)
Частота падіння призми на будь-яку бічну грань \((M)\)
8
34
70
204
354
692
Відносна частота падіння призми на бічну грань \((W)\)

Заповни останній рядок таблиці, округли результати обчислень до тисячних.

Вислови припущення про наближене значення ймовірності події \(A\) — падіння призми на бічну грань. Запиши відповідь з точністю до однієї десятої: