Теорія:

Впорядковані вибірки \(k\) елементів з повтореннями, які складені з основної множини \(n\) елементів, називаються розміщеннями з повтореннями із \(n\) елементів по \(k\) елементів.
Їх кількість позначається якA¯nk і знаходиться за формулою: A¯nk=nk
Приклад:
Дано цифри \(1; 2; 3; 4\).
Скільки різних двозначних чисел можна скласти, якщо цифри в числі можуть повторюватися?
 
Розв'язок:
Так як цифри в числі можуть повторюватися, потрібно використовувати формулу числа розміщень з повтореннями з \(n\) елементів по \(k\), де \(n = 4\) (множина всіх елементів), \(k = 2\) (тому потрібно скласти двозначні числа).
A¯42=42=16
 
Відповідь: з даних цифр можна скласти \(16\) різних двозначних чисел.
Джерела: