Умова завдання:

1Б.
Знайди значення \(n, k, p, q\) і випиши (без обчислень) формулу для Pn(k):
 
ймовірність появи рівно 6 «орлів» при 8 киданнях монети.
 
Відповідь:
Pi(i)=Ciiiii