Умова завдання:

2Б.

Визнач середнє квадратичне відхилення величини \(X\), заданої частотним розподілом:

\(X\)
\(2\)
\(3\)
\(4\)
\(5\)
\(M\)
\(4\)
\(2\)
\(5\)
\(3\)

Запиши відповідь (результат округли з точністю до сотих):
1. X¯i
 
2. σi