Умова завдання:

2Б.

Визнач дисперсію вибірки:

20 г;15 г;16 г;20 г.

Відповідь:

1. Укажи середнє арифметичне вибірки:  X¯=i

2. Запиши дисперсію вибірки (округли з точністю до сотих): D=i