Умова завдання:

3Б.
Учитель провів дослідження про те, як учні на заліку розв'язували творчу задачу, за яку максимально можна було отримати \(4\) бали.
Дані представлені в таблиці:
 
Значення ознаки (отримана кількість балів) Частота (кількість учнів, які отримали відповідну кількість балів)
0
7
1
6
2
3
3
4
4
4
 
Обчисли середнє арифметичне.
 
x¯\(=\) 
 
(Якщо необхідно, відповідь округли до сотих.)