Умова завдання:

2Б.

Знайди математичне очікування значень випадкової величини \(X\), розподіл яких за ймовірностями представлено в таблиці:

\(X\)
−4
1
4
6
\(P\)
17
17
17
47

Відповідь: E=ii

Відповідь вводь у вигляді скороченого дробу:
1) Якщо виходить ціле число, в знаменнику пиши 1.
3) Мінус пиши в чисельнику.
2) Нуль вводь так: 0/1.