Умова завдання:

2Б.
Таблиця розподілу кратностей має вигляд:
Варіант
\(0\)
\(1\)
\(3\)
\(5\)
\(7\)
Кратність
10
\(2x\)
\(3x-3\)
\(5\)
\(x+5\)
 
Визнач, чи може мода розподілу дорівнювати нулю?
 
Відповідь: