Умова завдання:

3Б.
Дана гістограма безперервних даних.
histogrammas 3.jpg
Використовуючи гистограмму, запиши відповідь:
1. Величина інтервалу значень ознаки дорівнює
 
2. Інтервалу значень ознаки  \([6,3; 6,4)\) відповідає абсолютна частота значень ознаки,
що дорівнює 

3. У цьому дослідженні кількість значень ознаки дорівнює