Теорія:

У багатьох завданнях з математичного аналізу та у випадках його практичного застосування з'являється задача, протилежна знаходженню похідної: за даною функцією \(f(x)\) знайти таку функцію \(F(x)\), похідна якої дорівнювала б функції \(f(x)\).
 
Така функція \(F(x)\) називається первісною для функції \(f(x)\).
 
Поняття невизначеного інтеграла.
Якщо функція \(F(x)\) - первісна для функції \(f(x)\), то множина функцій \(F(x)+C\)  (де \(C\) - довільна стала) називається невизначеним інтегралом від функції \(f(x)\), позначається символом f(x)dx, і пишеться f(x)dx=F(x)+C.
Приклад:
1.  (x2+x)=2x+1, тому (2x+1)dx=x2+x+C
2. sinx=cosx, тому cosxdx=sinx+C