Умова завдання:

1Б.
Обчисли похідну частки функцій, використовуючи формулу обчислення похідної логарифмуванням.
u4v9=uiviiuviuv