Умова завдання:

3Б.
Знайди інтервали монотонності функції f(x)=3ln(x+8)+x2+9x.
 
Відповідь:
Додатну нескінченність записуйте як B, від'ємну як -B (латинськими літерами).
Функція зростає, якщо xi;ii;i
Функція спадає, якщо xi;i