Умова завдання:

7Б.
Розв'яжи рівняння
log0,12z=9logz0,120
 
Корені квадратного рівняння дорівнюють   і
(першим запиши менший корінь)
 
Їм відповідають корені логарифмічного рівняння
 z1=iz2=i