Умова завдання:

3Б.
За допомогою якої із систем можна обчислити область допустимих значень даного виразу
9xx215log6(x4)