Умова завдання:

4Б.
Побудуй графік рівняння 6x+7y=42 і визнач площу фігури, яка обмежена цим графіком.
 
Відповідь:
Площа фігури дорівнює  
 
Яка фігура вийшла при побудові?