Умова завдання:

3Б.
Знайди рішення системи рівнянь:

x+y=-7xy=-18
Відповідь: 
(першою записуй пару чисел з меншим значенням \(x\)) 
x=iy=i або x=iy=i