Теорія:

Якщо Δ=0, то =0, або Δ=0, або =0
Якщо добуток двох або більше множників дорівнює \(0\), то хоча б один із множників дорівнює \(0\).
(Це означає, що всі множники одночасно не повинні бути \(0\), тому пишеться «або»)
Кроки рішення
Приклад
1. Всі члени переносяться в ліву частину рівняння, в правій повинен бути \(0\). x3=16xx316x=0
2. Ліва частина розкладається на множники. xx216=0
3. Кожен множник прирівнюється до \(0\). x=0 або x216=0
4. Розв'язується кожне з отриманих рівнянь. x=0x2=16x=±4
5. Записується відповідь:  \(x = 0\),  \(x = -4\),  \(x = 4\)