Теорія:

Побудуємо графік функції y=x3 і на його прикладі розглянемо властивості функції кореня \(n\)-го степеня, де \(n\) — непарне число (\(3,5,7\) ...)
  
Для побудови графіка при  x0 заповнимо таблицю.  
\(x\)
\(0\)
18
\(1\)
8
\(y\)
\(0\)
12
\(1\)
2
 
 
 
 
 
 
 
Позначимо отримані точки на координатній площині і з'єднаємо їх плавною кривою, потім до побудованої гілки додамо гілку, симетричну їй відносно початку координат.
Saknes4.png
 
Якщо \(n\) — непарне число, то графік функції y=xn має вигляд,
представлений на рисунку:
Saknes3.png
Властивості функції y=xn, де \(n\) — непарне число.
1. Область визначення функції D(f)=;+;
2. область значення функції E(f)=;+;
3. функція зростає при x;+;
4. не має найбільшого і найменшого значень;
5. не обмежена зверху і знизу; 
6.  безперервна;
7.  функція випукла вгору на промені 0;+, випукла вгору на промені ;0;
8.  непарна функція.
Джерела: