Теорія:

Розглянемо приклади перетворення ірраціональних виразів,
в яких необхідно винести множник за знак кореня.
 
В даному випадку часто користуються властивістю abn=anbn
Приклад:
Спростити вираз. 8d43
Розв'язок.
Представимо підкореневий вираз 8d4 в вигляді 8d3d, т.я. am+n=aman
Тепер скористаємося формулою abn=anbn.
 
8d43=8d3d3=83d33d3=2dd3
Приклад:
Спростити вираз. z352
Розв'язок.
Скористаємося формулами ank=akn і amn=amn
z352=z325=z325=z65
Представимо підкореневий вираз z6 в вигляді z5z, т.я. am+n=aman.
Тепер скористаємося формулою abn=anbn.
 
z65=z5z5=z55z5=zz5