Теорія:

Можна здійснювати перетворення виразів, використовуючи такі властивості добування кореня \(n\)-го степеня з дійсного числа:
 
ann=aann=aabn=anbnabn=anbn(b0)ank=aknakn=ankakpnp=akn
Приклад:
Виконати дії.
x4+y4x4y4
Розв'язок:
Застосуємо формулу скороченого множення
aba+b=a2b2 і формулу ank=akn
 
x4+y4x4y4=x42y42=x24y24
 
Тепер скористаємося формулою akpnp=akn і розділимо в кожному з отриманих радикалів
показники кореня і підкореневого виразу на \(2\).
 
x24y24=x2:24:2y2:24:2=x12y12=xy
 
Джерела: