Теорія:

Якщо показник степеня — ціле від'ємне число, то степенева функція задається формулою y=xn або y=1xn.
Графік степеневої функції y=xn, у випадку, коли \(n\) — парне число \((4, 6, 8...)\), приймає вигляд:
 
 27_t02(1).png
 
Наприклад, такий вигляд приймають графіки функцій y=x4,y=x8.
 
Графік степеневої функції y=xn, у випадку, коли \(n\) — непарне число \((5, 7, 9...)\), приймає вигляд гіперболи:
 
27_t02(2).png
 
Наприклад, такий вигляд приймають графіки функцій y=x5,y=x11