Теорія:

Якщо показник степеня \(n\) — натуральне число, то степенева функція задається формулою y=xn.
При \(n=1\),  y=x1 або y=x — пряма.
 
27_t01(1).png
 
При \(n=2\),  y=x2 — парабола.
При \(n=3\), y=x3 — кубічна парабола.
 
Графік степеневої функції y=xn, де \(n\) — парне число \((4, 6, 8...)\), приймає вигляд параболи.
 27_t01(2).png
 
Графік степеневої функції y=xn, де \(n\) — непарне число \((5, 7, 9...)\), приймає вигляд кубічної параболи.
27_t01(3).png