Теорія:

Розглянемо степеневі функції з від'ємним дробовим показником степеня y=xmn.
 
Графік — вітка гіперболи.
 
27_t04(1).png
 
Графік має горизонтальну асимптоту \(у = 0\) і вертикальну асимптоту \(х =0\).
 
 Властивості функції y=xmn.
 
1.D(f)=0;+;
2.E(f)=0;+;
3. не є ні парною, ні непарною;
4. спадає при x0;+;
5. не має ні найбільшого, ні найменшого значення;
6. не обмежена зверху, обмежена знизу;
7. випукла вниз;
8. неперервна.