Теорія:

Властивість формулюється тільки для невід'ємних значень змінних, які знаходяться під знаками коренів.
Якщо \(a\) — невід'ємне, \(k\) і \(n\) — натуральні числа, більші \(1\),
то справедлива рівність:
akn=ank
(щоб винести корінь з кореня, достатньо перемножити показники коренів)
Приклад:
1. Спростіть:
а) t37
б) z8
Розв'язок:
а) Достатньо перемножити показники коренів \(7\) і \(3\)
t37=t73=t21 
б) Перемножимо показники коренів \(8\) і \(2\)
z8=z82=z16
 
2. Обчисліть: 2564
Розв'язок:
Перемножимо показники коренів \(4\) на \(2\) і представимо число \(256\) у вигляді степеня з основою \(2\).
2564=25642=2568=288=2