Умова завдання:

1Б.
Різниця квадратів  0,64y2  представте як добуток.
 
Якщо один множник дорівнює 0,8y, то чому дорівнює другий множник? (Виберіть правильну відповідь).