Теорія:

При виконанні дій з дробовими одночленами здійснюються такі самі перетворення, як і при діях зі звичайними дробами.
Приклад:
 
Приклад 1.
Значення виразу 5x2y4+7x2y4 дорівнює...
 
1) Складаються вирази чисельників дробів:
 
211.PNG
 
2) Якщо можливо, скорочуються числові множники в чисельнику й знаменнику:
 
212.PNG
 
 
Приклад 2.
Значення виразу a4b282a4b23 дорівнює...
 
1) Дроби приводяться до спільного знаменника.
 
213.PNG
 
2) Віднімаються вираження чисельників дробів.
 
214.PNG
 
3) Скоротити дріб неможливо.
 
215.PNG
 
 
Приклад 3.
Значення виразу 7m32mn5 дорівнює...
 
1) При множенні дробів чисельники перемножуються між собою, знаменники також перемножуються між собою.
 
216.PNG
 
2) При множенні змінних показники їх степенів додаються. Увага: якщо показник степеня не вказаний, він дорівнює \(1\).
  
217.PNG
 
 
Приклад 4.
Значення виразу 5k5z28:7k4z4 дорівнює...
 
1) При діленні одночленів коефіцієнти діляться між собою, степені з однаковими сновами діляться між собою.
 
218.PNG
 
2) Діленні на дріб означає множення на зворотне йому число. Увага: якщо показник степеня не вказаний, він дорівнює \(1\).
219.PNG
 
3) Якщо можливо, дріб скорочується. При діленні степенів показники віднімаються.
 
220.PNG